Voedingssupplementen, het Pure van Nature

Contact
Selecteer een pagina

Privacybeleid

SECTIE 1 – WAT DOEN WE MET UW INFORMATIE?

Wanneer u iets koopt in onze winkel, als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, verzamelen wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres.
Wanneer u onze winkel doorzoekt, ontvangen we ook automatisch het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer om ons informatie te verstrekken die ons helpt meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem.
E-mailmarketing (indien van toepassing): met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

SECTIE 2 – TOESTEMMING

Hoe verkrijgen jullie mijn toestemming?
Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt om een transactie te voltooien, uw kredietkaart te verifiëren, een bestelling te plaatsen, een levering te regelen of een aankoop te retourneren, impliceren wij dat u instemt met onze gegevensinzameling die enkel gericht is op dit specifieke gebruik.
Als we om een secundaire reden, zoals marketing, om uw persoonlijke gegevens vragen, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen of u de mogelijkheid bieden om dit af te wijzen.

Hoe trek ik mijn toestemming in?
Als u na uw ‘opt-in’ van gedachten verandert, kunt u uw toestemming om contact met u op te nemen en voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw informatie, op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via of door een brief te versturen naar: Home of Health, Zutphenseweg 55, 7418 AH, Deventer, Nederland.

SECTIE 3 – INFORMATIEVERSCHAFFING

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken als we wettelijk verplicht worden om dit te doen of als u onze Algemene Voorwaarden schendt.

Betaling:
Als u een gateway voor rechtstreekse betaling kiest om uw aankoop te voltooien, slaat Home of Health uw creditcardgegevens op. Deze worden gecodeerd volgens de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Uw aankooptransactiegegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om uw aankooptransactie te voltooien. Nadat dit is voltooid, wordt de transactie-informatie van uw aankoop verwijderd.
Alle rechtstreekse betalingsgateways houden zich aan de standaarden die zijn opgesteld door PCI-DSS en zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijk initiatief van merken zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover.
PCI-DSS-verplichtingen helpen bij het veilig omgaan met kredietkaartinformatie door onze winkel en zijn serviceproviders.

SECTIE 5 – DIENSTEN VAN DERDEN

In het algemeen zullen de door ons gebruikte externe leveranciers uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dit nodig is om hen in staat te stellen de diensten te verlenen die zij ons leveren.
Bepaalde externe serviceproviders, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hanteren echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor uw aankoopgerelateerde transacties.
Voor deze providers raden wij u aan hun privacybeleid te lezen, zodat u begrijpt op welke manier uw persoonlijke informatie door deze aanbieders wordt behandeld.
Houd er rekening mee dat bepaalde providers zich mogelijk bevinden in, of faciliteiten hebben in, een ander rechtsgebied dan het uwe of het onze. Dus als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, kan uw informatie mogelijk worden onderworpen aan de wetten van de jurisdictie(s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden.
Als u zich bijvoorbeeld in Canada bevindt en uw transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway in de Verenigde Staten, kunnen uw persoonlijke gegevens die zijn gebruikt bij het voltooien van die transactie openbaar worden gemaakt op grond van de Amerikaanse wetgeving, waaronder de Patriot Act.
Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van een derde partij, wordt u niet langer beschermd door dit privacybeleid of door de Algemene Voorwaarden van onze website.

Links
Wanneer u op links in onze winkel klikt, kunnen zij u wegleiden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en moedigen u aan om hun privacybeleid na te lezen.

SECTIE 6 – BEVEILIGING

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste werkwijzen in de branche om ervoor te zorgen dat deze niet ten onrechte wordt verloren, misbruikt, benaderd, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd.
Als u ons uw kredietkaartgegevens verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met SSL-technologie (Secure Socket Layer) en opgeslagen met een AES-256-codering. Hoewel geen enkele verzendingsmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen we alle PCI-DSS-vereisten en implementeren we aanvullende algemeen aanvaarde sectorstandaarden.

SECTIE 7 – LEEFTIJD

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u op zijn minst meerderjarig bent in uw land of staat, of dat u meerderjarig bent in uw land of staat en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw verantwoordelijkheid via deze site te bedienen.

SECTIE 8 – WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie op de website. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan dit beleid, zullen we u hiervan op de hoogte brengen, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden, als die er zijn, we deze gebruiken en/of openbaar maken.
Als onze winkel wordt overgenomen of samengevoegd met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat we producten aan u kunnen blijven verkopen.

VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Als u toegang wilt tot de informatie die we over u hebben, u deze wilt corrigeren, wijzigen of verwijderen, als u een klacht wilt registreren of eenvoudigweg meer informatie wenst, neem dan contact op met onze Privacy Compliance Officer via of per post via:

Home of Health
[Re: Privacy Compliance Officer]
Zutphenseweg 55, 7418 AH, Deventer, Nederland